Transportjachtów i łodzi

Transport jednostek na terenie kraju i za granicą odbywa się z zachowaniem wszelkich norm dotyczących transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Dotyczy to także zabezpieczeń wymaganych w kraju na terenie którego odbywa się transport.

Transport odbywa się za pomocą własnych środków transportu lub wyselekcjonowanych, profesjonalnych firm transportowych, które posiadają wymagane uprawnienia oraz certyfikaty; na samochodach ciężarowych lub na specjalistycznych przyczepach podłodziowych.

KONTAKT

Kierownik Serwisu

+ 48 603 803 803
serwis@powerboats.pl

WypełniJFormularz

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Power Boats Sp. z o.o. z siedzibą w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 7B, 05-126 Nieporęt (KRS: 0000937272, REGON: 146346484, NIP: 5361912268). Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

    Power Boats Sp. z o.o. z siedzibą w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 7B, 05-126 Nieporęt (KRS: 0000937272, REGON: 146346484, NIP:5361912268). Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.